วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬาภายใน " ดอกบัวเกมส์" โรงเรียนบ้านหนองม่วน

การแข่งขันกีฬาภายใน " ดอกบัวเกมส์" โรงเรียนบ้านหนองม่วน  ปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2555 


มีกีฬาหลากหลายชนิด โดย มีคณะครูในศูนย์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และท่าน ผอ.บุญเที่ยง แก้วเสมอ โรงเรียนบ้านห้วยกูป๊ะ  ท่าน ผอ.ณรงค์  จำปามี  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง  และท่าน ผอ.ณัฐนันท์  ศรีคุณ  โรงเรียนบ้าดูลาเปอร ให้เกียรติร่วมงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น