วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมปลายภาคเรียนที่ 1/55


กิจกรรมของพวกเรา ชาวหนองม่วนก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 / 55  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมมหกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ของ สพป.มส.2 และได้เหรียญทอง อันดับ 1 ซูโดกุ คือเด็กชายเฉลิมชัย  ศรีจรัสพร  การประชุมผู้ปกครอง  การศึกษาดูงานของผู้บริหารก่อนสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สพป.มส.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น