วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นักศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ มาจัดกิจกรรมและบริจาคของนักศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ มาจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ เครื่องนุ่งหม ในวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมี ผอ.เสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วนและคณะครู ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น อุปสรรค ในครั้งนี้ ฝนตกอย่างหนัก แต่อย่างไรก็ตามด้วยพลังมด ความสามัคคี ของน้องๆและคณะครู ก็นำพาคณะกลับ โดยปลอดภัย

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ต้อนรับคณะยอดตองอาสา ครั้งที่ 5

คณะยอดตองอาสา ครั้งที่ 5 ได้มาบริจาคสิ่งของเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน พร้อมเงินสมทบสร้างอาคารเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อการศึกษา ส่งเสริมกีฬา โรงเรียนบ้านหนองม่วน ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2553 นำโดยคุณบุญเหลือ สวนลำไย (พี่เสือ) ประธานคณะยอดตองอาสา และคณะ , ผอ.เสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน และคณะครู ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กีฬาสีภายใน"หนองม่วนเกมส์ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2553


โรงเรียนบ้านหนองม่วน ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "หนองม่วนเกมส์" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2553 ในการแข่งขันได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง แชร์บอล และเทเบิ้ลเทนนิส โดย ประธานในพิธีเปิด นายเกรียงศักดิ์ ศรีจรัสพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, และ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน มีคณะครูในศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง ให้เกียรติและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา ครั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจอยู่เป็นจำนวนมาก

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมงานเชื่อมสัมพันธ์ อบต.แม่นาจางผอ.เสน่ห์ ขวัญคง ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง ร่วมงานเชื่อมสัมพันธ์ อบต.แม่นาจาง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ ที่ทำการ อบต.แม่นาจาง โดยมีสมาชิก อบต.และคณะครู ศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง รวม ได้แก่ ผอ.สายัญ , ครูอาสาสมัคร, ครูดวงรัตน์ ครูสิทธิพงศ์และครูพชร เข้าร่วมงานด้วย

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ร่วมส่ง ครูสุจิรา ช้างดำ สู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จอศูนย์เครือข่าย แม่นาจาง ร่วมส่งแรงใจให้ครูสุจิรา ช้างดำ สู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จอ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง คณะผู้บริหารและคณะครูศูนย์แม่นาจาง ร่วมส่ง ณ โรงเรียนบ้านแม่จอ วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ในงานนี้ มีผู้บริหารและคณะครูศูนย์เครือข่ายแม่โถ มาร่วมต้อนรับด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง(โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ออกเยียมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง (โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ) มีคณะคณะครู คอยต้อนรับอย่างอบอุ่น


วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สภาพอาคารเรียน


อาคารเรียน สปจ.มส.5 ที่ปรับปรุง
นักเรียนเตรียมฟืนไว้สำหรับทำอาหาร

ภาพกิจกรรม


คณะจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมน้อง ๆ โรงเรียนบ้านหนองม่วน และบริจาคสิ่งของ

แนะนำโรงเรียนบ้านหนองม่วนโรงเรียนบ้านหนองม่วน ตั้งอยู่เลขที่ 76 ม.4 บ้านหนองม่วน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 โทร 053071336
มี นายเสน่ย์ ขวัญคง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน
มีข้าราชการครู รวมผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครุอัตราจ้าง 2 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 1 คน