วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แนะนำโรงเรียนบ้านหนองม่วนโรงเรียนบ้านหนองม่วน ตั้งอยู่เลขที่ 76 ม.4 บ้านหนองม่วน ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 โทร 053071336
มี นายเสน่ย์ ขวัญคง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน
มีข้าราชการครู รวมผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครุอัตราจ้าง 2 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 1 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น