วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ห้องสมุดโรงเรียนของหนู

ความยากลำบาก ในการขนส่งวัสดุในการก่อสร้างช่วงฤดูฝน มันแสนลำเค็ญ
รถต้องติดโซ่ พวกเราต้องช่วยกันลาก ดึง เพื่อโรงเรียนของหนูครับ

นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


การเดินทาง ของคณะน้อง ๆ นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สู่ โรงเรียนบ้านหนองม่วน วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2554 ท่ามกลางสายฝนและสายหมอก ด้วยรถ สพป.มส.2 โดย พี่ ต๋อย โชเฟอร์มากประสบการณ์
น้อง ๆ ได้บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ประตู และทาสีภายในห้องเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองขอขอบคุณมากครับ

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ฤดูกาล ที่ครูดอยหนีไม่พ้น

ภาคเรียนแรก ที่ต้นไม้ ข้าวไร่ เขียวขจี ถนนเปรอะไปด้วยโคลน ที่ถูกถูไถด้วยล้อรถจักรยานยนต์

วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดคณะครู นักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการเคารพบูชาคุณครูบาอาจารย์ ก่อนการถ่ายทอดวิชาความรู้

ต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราชาวหนองม่วน


คณะครูโรงเรียนบ้านหนองม่วนต้อนรับ คณะมาส่งคุณครูใหม่นำทีมโดย ท่าน มนัส จันทร์กุญชร ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำดิบ