วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ห้องสมุดโรงเรียนของหนู

ความยากลำบาก ในการขนส่งวัสดุในการก่อสร้างช่วงฤดูฝน มันแสนลำเค็ญ
รถต้องติดโซ่ พวกเราต้องช่วยกันลาก ดึง เพื่อโรงเรียนของหนูครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น