วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมงานเชื่อมสัมพันธ์ อบต.แม่นาจางผอ.เสน่ห์ ขวัญคง ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง ร่วมงานเชื่อมสัมพันธ์ อบต.แม่นาจาง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ ที่ทำการ อบต.แม่นาจาง โดยมีสมาชิก อบต.และคณะครู ศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง รวม ได้แก่ ผอ.สายัญ , ครูอาสาสมัคร, ครูดวงรัตน์ ครูสิทธิพงศ์และครูพชร เข้าร่วมงานด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น