วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ร่วมส่ง ครูสุจิรา ช้างดำ สู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จอศูนย์เครือข่าย แม่นาจาง ร่วมส่งแรงใจให้ครูสุจิรา ช้างดำ สู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จอ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง คณะผู้บริหารและคณะครูศูนย์แม่นาจาง ร่วมส่ง ณ โรงเรียนบ้านแม่จอ วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ในงานนี้ มีผู้บริหารและคณะครูศูนย์เครือข่ายแม่โถ มาร่วมต้อนรับด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น