วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง(โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ออกเยียมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง (โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ) มีคณะคณะครู คอยต้อนรับอย่างอบอุ่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น