วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะพระคุณเจ้าพร้อมญาติโยมศรัทธา..บริจาคสิ่งของ

คณะพระคุณเจ้าพร้อมด้วยญาติโยมจิตศรัทธา...จากสันทราย เชียงใหม่ นำเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม เสื้อผ้า  อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ ฯลฯ  มาบริจาคให้โรงเรียนบ้านหนองม่วน  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2555  ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น