วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หนองม่วนเกมส์ ครั้งที่ 4

โรงเรียนบ้านหนองม่วน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ในว้นที่ 22 ธันวาคม 54 มีกีฬาสากลหลายปรเภทที่จัดให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะด้านกีฬา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูในศูนย์เครือข่ายฯ มาช่วยเป็นกรรมการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น