วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เก็บภาพกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์โรโบตอง ปี 3

สู้ หรือไม่สู้.... สู้ครับ
การแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 8 ธ.ค. 54ฝึกเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ ให้น้อง ๆอบรมการสร้างสื่อการสอนดัวยโปรแกรม แคมทาเซียอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้คณะครูกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
สนุกกับ แรงเหวี่ยงแบ่งสายศึกษาเส้นทางธรรมชาติ โดยท่าน รศ.ดร.วรา วราวิท และ ครูอดิศักดิ์


ช่วงกลางคืน มีคอนเสิร์ต ของชาวค่ายคณะครูขอแจมท่าน รศ.เวช วิเวก กล่าวปิดงาน ค่ายหุ้นยนต์โรโบตอง ปี 3นาบเสน่ห์ ขวัญคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วน กล่าวขอบคุณ คณะอาจารย์ และนักศึกษา มจพ.


มอบของที่ระลึก
รับมอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 ชุด พร้อมระบบเครือข่าย


รับมอบหุ่นยนต์พร้อมคู่มือมอบรางวัล ทีมผู้ชนะเลิศหุ่นยนต์ ปี 3 (ทีม หนองม่วน2) จาก 12 ทีมกว่า 10 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น