วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ประมวลภาพรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  รอบสาม    โรงเรียนบ้านหนองม่วนได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์  2557  โดยท่านละไม   สุดใหม่  และท่านสิริพร  คำชัย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น