วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วน

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2556  ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วน  วันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์  2557 
     ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองม่วน   โรงเรียนบ้านแม่สะแมง  โรงเรียนบ้านแม่ขีด       โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง  และโรงเรียนบ้านกอกหลวง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น