วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชุมชนคนหนองม่วนชวนทำกิจกรรม

กิจกรรมเราชาวหนองม่วน....อาทิเช่น ทักษะชีวิต ปล่อยปลา เกษตรผักปลอดสาร  พัฒนาภูมิทัศน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น