วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555โรงเรียนบ้านหนองม่วน  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555   ในวันพฤหัสบดี ที่ 14  มิถุนายน  2555  และจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น