วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ค่ายห่นยนต์โรโบตอง ปี 3

โรงเรียนบ้านหนองม่วน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิกรรมเข้าค่ายหุ่นยนต์โรโบตอง ปี 3 โดยมีนักศึกษาจำนวน 72 คน อาจารย์ 8 ท่าน จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วนและโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง หลายกิจกรรม คือ ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และการอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมแคมเปอร์เซีย ให้กับคุณครู ดังนั้นขอเชิญโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น