วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาคเรียนที่ 2 /2554
เปิดภาคเรียนที่ 2/2554 คณะครูนักเรียนมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายเพื่อพัฒนาด้านวิชาการและทักษะชีวิต เช่น การเตรียมดินปลูกผัก การทำปุ๋ยหมัก ช่วยกันอย่าขยันขันแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น