วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คณะผู้บริหาร คณะครู เยี่ยมนิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ


คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ออกเยี่ยมนิเทศ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 เริ่มที่ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านแม่ขีด (พักค้างคืนแม่ขีด)เช้าเดินทางไปที่กอกหลวง โรงเรียนบ้านหนองม่วน โรงเรียนบ้านหนองม่วน โรงเรียนบ้านแม่สะแมง (พักค้างคืนแม่สะแมง) ถึงแม้การเดินทางโดยความยากลำบาก ล้มลุกคลุกคลาน น่าเอ็นดู สงสารครูผู้หญิงมากครับ ได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนต่าง อย่างดียิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น