วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการห้องสมุดเพื่อน้องบนยอดดอยห้องสมุดโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน บริจาค จาก บริษัท เบญจมาศ จำกัด ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร.ร.บ้านหนองม่วน ขอขอบคุณ ในน้ำใจที่หยิบยื่นให้พวกเรา ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น