วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ''หนองม่วนเกมส์ '' วันที่ 8-9 มกราคม 2556

กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ''หนองม่วนเกมส์ ''  ระหว่าวันที่  8-9 มกราคม 2556  มีโรงเรียนในศูนย์ฯแม่นาจาง เข้าร่วม จำนวน 6 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  บ้านแม่นาจาง  บ้านแม่ขีด  บ้านกอกหลวง  บ้านหนองม่วน  บ้านแม่สะแมง  มีนักเรียนเข้าร่วมและคณะครูจำนวนกว่า 300 คน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองม่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น