วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับครูบรรจุใหม่และคณะ พร้อมคณะท่านผอ.แม่สะปึ๋ง









รับตณะครูบรรจุใหม่ นาปฐมพงค์  เมืองอินทร์  (ครูเก่ง) วิชาเอกพลศึกษา  พร้อมญาติ ๆ มาส่งกันอย่างอบอุ่น ถึงแม้ทางจะยากลำบาก และช่วงเย็นได้มีโอกาสต้อนรับ คณะท่าน ผอ.ณรงค์ โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เหนื่อย....แต่ไม่ท้อ











5...ฝน..ผ่านมา สู้เพื่อเด็กน้อยบนยอดดอย กับถนนหนทางที่มีการพัฒนา(น้อย) ถามว่าเหนื่อยไหม..เหนื่อย แต่ก็ไม่ท้อ จะขอลุยต่อไป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
















วันแม่แห่งชาติ ปี 55  ปีนี้ คณะครู นักเรียนร่วมกับผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมแสดงความรักลูกกับแม่อย่างอบอุ่น และกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ปลูกต้นไม้ ประกวดผลงานนักเรียน