วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับครูบรรจุใหม่และคณะ พร้อมคณะท่านผอ.แม่สะปึ๋ง

รับตณะครูบรรจุใหม่ นาปฐมพงค์  เมืองอินทร์  (ครูเก่ง) วิชาเอกพลศึกษา  พร้อมญาติ ๆ มาส่งกันอย่างอบอุ่น ถึงแม้ทางจะยากลำบาก และช่วงเย็นได้มีโอกาสต้อนรับ คณะท่าน ผอ.ณรงค์ โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เหนื่อย....แต่ไม่ท้อ5...ฝน..ผ่านมา สู้เพื่อเด็กน้อยบนยอดดอย กับถนนหนทางที่มีการพัฒนา(น้อย) ถามว่าเหนื่อยไหม..เหนื่อย แต่ก็ไม่ท้อ จะขอลุยต่อไป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
วันแม่แห่งชาติ ปี 55  ปีนี้ คณะครู นักเรียนร่วมกับผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมแสดงความรักลูกกับแม่อย่างอบอุ่น และกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ปลูกต้นไม้ ประกวดผลงานนักเรียน