วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ช่วยกันจัดภูมิทัศน์


เด็ก ๆ กำลังช่วยกันปลูกดอกไม้ให้โรงเรียนของพวกเราสวยงาม สร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อไหร่ฝนจะหยุด.....พี่น้องสู้ต่อไป


แม้ทางจะยากลำบากแต่พวกเราชาวครูดอยไม่ท้อ เพื่อเด็กน้อยที่ห่างไกล