วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คณะผู้บริหาร คณะครู เยี่ยมนิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ


คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ออกเยี่ยมนิเทศ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 เริ่มที่ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านแม่ขีด (พักค้างคืนแม่ขีด)เช้าเดินทางไปที่กอกหลวง โรงเรียนบ้านหนองม่วน โรงเรียนบ้านหนองม่วน โรงเรียนบ้านแม่สะแมง (พักค้างคืนแม่สะแมง) ถึงแม้การเดินทางโดยความยากลำบาก ล้มลุกคลุกคลาน น่าเอ็นดู สงสารครูผู้หญิงมากครับ ได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนต่าง อย่างดียิ่ง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หนู ๆ น้อง ๆ นักเรียนร่วมแรงร่วมใจหนู ๆ น้อง ๆ นักเรียนช่วยกันพัฒนา ปรับสนามเด็กเล่นให้มีพื้นที่ทำกิจกรรมมากขึ้น

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2554

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 โดย ผอ.เสน่ห์ ขวัญคง เป็นประธาน จัดพิธีไหว้แม่ และผู้ปกครอง เยาวชน ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระแม่ของแผ่นดิน