วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการห้องสมุดเพื่อน้องบนยอดดอยห้องสมุดโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน บริจาค จาก บริษัท เบญจมาศ จำกัด ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร.ร.บ้านหนองม่วน ขอขอบคุณ ในน้ำใจที่หยิบยื่นให้พวกเรา ครับ


งานและงาน....เพื่อน้อง ๆร่วมด้วยช่วยอีกแรง......


ก่อผนังห้องเรียนทางโรงเรียน ได้ดำเนินการก่อผนังและฉาบด้วยงบประมาณที่จำกัด

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

มุงหลังคา


มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อย ด้วยงบประมาณที่จำกัด และยังขาดส่วนประกอบอื่น ๆ อีกมาก

เชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาค สร้างห้องเรียนให้กับน้อง ๆ บนดอยครับ

ยกโครงเตรียมมุงหลังคา


เริ่มก่อสร้าง ห้องเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร


การก่อสร้างห้องเรียนจากเงินบริจาค คณะยอดตองอาสา


ชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันปรับพื้นที่เตรียมสร้างห้องเรียน